DISTANCIJOS JAUSMAS

Kai kas be galo būna žingeidus
Ir mėgsta klausinėt: su kuo kieno žmona gulėjo.
Plati jo tyrinėjimų sritis - žmogus,
Kiek reiškiasi jame jo polinkiai žemieji. .
Jis žino viską, kas pažemint kitą gali
Ir iš žmogaus garbingo padaryt “žmogelį”.

Visur atranda jis ką norint intymaus,
Jis mirkčioja akelėm ir kikena.
Distancija ir pagarba žmogaus
Visai neliečia subtilaus jo meno.
Gyvenimas jam - smulkmenų istorijėlė,
Labai pikantiška ir linksmutėlė.

*

Yra tokių, kurie geri, net baisiai gailestingi.
Ir širdį tau parodyt laukia tik progos.
Jie niekad rūpintis tavim netingi;
“Vargšeli tu” jie nebaigia kartot,
Jų akyse kažkaip savaime
Esi įkūnyta nelaimė.

*

Bet išdidusis gailesčio nelaukia
Ir pats nerodo jo per greit.
Jis moka būti vienas, atsitraukęs,
Jis moka kito intymumo nepažeist.
Kiekvienas atskiras žmogus - pasaulis savyje,
Ir kaip žvaigždė skaisčiai šviečiąs tik atstume.

1943.IX.22

133 komentarai