11

Jaunas ir savim patenkintas ponaitis,
Ateitį laimingą pramatąs,
Skaistaveidis, žibančiom akim, iškaitęs,
Jaunas ir savim patenkintas ponaitis
Ieškosi vedybiniu tikslu mergaitės,
Mokančios swing, fox ir tango figūras.
Jaunas ir savim patenkintas ponaitis,
Ateitį laimingą pramatąs…

7 komentarai