REITINGUOJAM.LT paslaugos

Tegul Lietuvos gyventojai turi teisę balsuoti internetu.

       www.reitinguojam.lt yra iniciatyva, kuria siekiama ugdyti brandesnę pilietinę visuomenę Lietuvoje. Turėdami galimybę vertinti viešus asmenis, piliečiai galės kasdien išreikšti savo požiūrį į politikų veiklą, darbus, sprendimus , pasisakymus... Politikai turės beveik momentinį grįžtamąjį ryšį ir galės koreguoti savo tolimesnius veiksmus. Gi piliečiai galės pasitikrinti kiek jų vertinimas atitinka kitų požiūrį, skatins domėtis kodėl vieną ar kitą politiką kitaip vertina kiti balsavusieji. www.reitinguojam.lt yra skirtas tobulinti pilietinės visuomenės įgūdžius, gerinti sąveiką tarp skirtingų visuomenės sluoksnių.

       Visi piliečiai balsuoja ir vertina viešų asmenų veiklą dešimtbalėje sistemoje. Balsuoti už kiekvieną viešą asmenį leidžiama tik vieną kartą per parą. Jeigu reitinguose arba pilnoje statistikoje dominančio viešo asmens nėra , tai galima tokį pasiūlyti . Susiradus statistikoje už jį bus galima balsuoti, o per savaitę jo pavardė atsiras reitingų puslapyje, jeigu jis bus gavęs ne mažiau kaip 100 balsų per savaitę.

       Sukauptą statistiką visi www.reitinguojam.lt vartotojai gali atsiųsti ir analizuoti pagal savo susikurtas metodikas. Norint paskelbti tokias analizes, privaloma nurodyti šaltinį www.reitinguojam.lt , kad analizės gavėjai galėtų pasitikrinti pradinės informacijos teisingumą. www.reitinguojam.lt neatsako už kitų autorių atliktas analizes ar jų pagrindu padarytas išvadas.

      

       www.reitinguojam.lt nesiekia komercinių ar politinių tikslų, tai - NE POLITINIS ir NE KOMERCINIS projektas, tad portalo kūrėjai atsisako bet kokių politinės reklamos ar finansinės paramos galimų pasiūlymų.

       Jeigu esate privatus asmuo ir atsiradote statistikoje, prašome pranešti instrukcija@orbiteka.lt . Būtinai pašalinsime informaciją. Tas pats galioja prekės ženklams ir kitokio panašaus pobūdžio informacijai, kuri nesusijusi su pilietinės visuomenės ugdymu..

       Šiuo metu balsas pritaikant specializuotas apsaugas priimamas tik iš 1 kompiuterio vienam veikėjui įvertinti. Balsų fiksavimas naudojant kompiuterio sausainukus nėra efektyvus. Juos galima lengvai ištrinti. Tą galima padaryti kiekvienoje internetinėje naršyklėje. Balsų fiksavimas naudojant IP taip pat yra problematiškas. Reitingų rezultatai tampa iškreitpi, nes daugelyje vietų nuo 5 iki 200 piliečių naudojasi vienu IP. Tuo tarpu suinteresuoti savo gerais reitingais asmenys imituoja IP. Ineternete pilna programų, kurios leidžia turėti naują internetinį IP kiekviename internetinės naršyklės paspaudime... Visgi, teoriškai yra žinoma, kad kiekvienas kompiuteris yra unikalus savo konfigūracija, t.y. kompiuteriai nuolatos keičiasi, o pirkėjas visada siekia įsigyti geresnių parametrų kompiuterį. Be to, gamintojams, kompiuterių surinkėjams visada skirtingai pasiseka sudėti smulkias dalis. Visas sistemos skirtumas atisispindi kompiuterio bendrame greityje. (Tikriausiai daugelis yra pastebėję, kad laikui bėgant kompiuteris dirba vis lėčiau). Mes išvystėme algoritmą, kuris atlieka nedidelius skaičiavimus su procesoriumi ir suteikia unikalų kodą. Tas kodas dėl kompiuterio nusidėvėjimo pakinta per 1 ar 2 savaites. Veikėjų kasdieniniam reitingavimui to pilnai pakanka! Juk reitingai ir vertinimai skaičiuojami momentiškai ir balsavimas galimas tik 1 kartą per dieną. Šių reitingų tikslas parodyti ką, MES, LIETUVOS PILIEČIAI, manome apie politinius sprendimus. Taigi darykime įtaką mūsų gyvenimą lemiantiems!

Daugiau pie Reitinguojam.lt | Sutartis su Reitinguojam.lt

Naudinga: Kaip sukurti elektroninį paštą? Kaip pačiai susikurti internetinį puslapį?
Asmneninių portalų pavyzdžiai: Asmeninės svetainės Atminties portalai Skelbimų svetainės Visokie web sprendimai
 
www.orbiteka.lt Apie Orbiteką Klausimai – Atsakymai Taisyklės
Copyright © 2019 Orbiteka. Visos teisės saugomos.