Apie REITINGUOJAM.LT


Naudodamiesi Reitinguojam.lt ir Orbiteka.lt paslaugomis Jūs sutinkate:

1. Vartotojas ir Tiekėjas

Vartotojas – tai faktinis informacijos priėmėjas ar įkėlėjas 
portale www.reitinguojam.lt.

Tiekėjas – tai faktinis Vartotojo patalpintos informacijos portale 
www.reitinguojam.lt perdavėjas ir tecnologinių įrankių valdytojas. 
Informacijos talpinimo, perdavimo kanalai ir vieta, techniniai 
sprendimai, įrankių autoriai ir vystytojai gali būti Trečios šalies.

Trečia šalis – tai fiziniai ar juridiniai asmenys, arba informacija, 
ar technologija, kuri leidžia Tiekėjui perduoti Vartotojui paslaugas 
ir/arba Vartotojui pasinaudoti Tiekėjo perduodama paslauga. 

2. Sutikimas su taisyklėmis 

Taisyklės yra privalomos Vartotojui. Vartotojas išreiškia savo 
sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis, apsilankydamas 
“Reitinguojam” portale. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių 
sąlyga, neturi teisės tapti Vartotojais, taip pat neturi teisės naršyti 
po “ Reitinguojam ” portalą, be jokių išlygų ir turi nedelsiant išeiti iš 
Tinklapio ir jokiomis aplinkybėmis jame nesilankyti ir juo nesinaudoti.

Faktinis naudojimaisi tinklapiu ir/ar paslaugomis yra prilyginamas ir 
suprantamas, kaip besąlyginis Jūsų (Vartotojo) sutikimas su šiomis taisyklėmis.

3. Amžius

Jūms (Vartotojui) yra nemažiau, nei 18 metų.

4. Administracija

Internetinę svetainę tvarko ir administruoja UAB “Retika”, į/k 125562432, 
buveinės adresas S.Konarskio g. 49, E korp., Vilnius, registruota LR Juridinių 
asmenų registre (toliau - Tiekėjas). 

5. Taisyklių keitimas

Tiekėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti, taisyti ar 
papildyti Taisykles. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles 
Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai reikš Vartotojo 
sutikimą su Taisyklių pakeitimais, pataisymais ir/ar papildymais.

6. Paslaugos teikimas

Tiekėjas taip pat pasilieka teisę keisti, modifikuoti jo teikiamas paslaugas 
ar nutraukti jų teikimą dėl bet kokių priežasčių, neįspėdamas Vartotojo. 
Paslaugų teikimas gali būti nutrauktas negavus informacijos apie faktinį 
apmokėjimą, taip pat jei paskelbta informaciją prieštarauja Lietuvos Respublikos 
įstatymams arba naudojimosi taisyklėms.


7. Paslaugos

Svetainės talpinimo vietos, elektroninio pašto ryšio, duomenų saugyklos 
vietos ir kitokios internetinių programų naudojimosi vietos tiekimo paslaugos. 

8. Tiekėjo atsakomybė už informacijos turinį

Tiekėjas pasilieka teisę bet kokią paskelbtą informaciją panaikinti iš 
www.orbiteka.lt portalo, jeigu ši informaciją prieštarauja Lietuvos 
Respublikos įstatymams arba naudojimosi taisyklėms.

Tiekėjas neatsako už jokią materialinę ir nematerialinę žalą, kurią 
gali patirti fiziniai ar juridiniai asmenys ir kuri galėjo tiesiogiai 
ar netiesogiai atsirasti kaip www. reitinguojam.lt portale pateiktos informacijos padarinys.

Tiekėjas nekontroliuoja registruotų ir neregistruotų Vartotojų 
paskelbtos informacijos turinio ir neatsako už jį.

Visa atsakomybė už www. reitinguojam.lt portale pateiktos informacijos 
teisingumą ir atitikimą Lietuvos Respulikos teisės aktams tenka 
informaciją pateikusiam Vartotojui.

Informacija apie prieštaringą informaciją paskelbusį asmenį gali būti 
suteikta tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Tiekėjas neatlieka informacijos administravimo. Tiekėjas suteikia 
internetinių programų vietos paslaugas, tam tikslui kaupiami laisvos 
formos informacija: vartotojo vardas, slaptažodis, internetinės vietos 
kategorija ir apmokėjimo faktas. Trečios šalies (apmokėjimo operacijos, 
statistika ir pan.) Tiekėjui suteikia tik faktinę momentinę informaciją, 
kuri po operacijų nėra nei kaupiama, nei kaip kitaip panaudojama. Šios 
informacijos kaupimas ir administravimas yra Vartotojo ir Trečios šalies 
individualus susitarimas, į kurį tiekėjas nesikiša. 

9. Vartotojo atsakomybė už informacijos turinį

Jūs (Vartotojas) suprantate ir sutinkate, kad bet kokią medžiagą, 
kuria skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate iš www. reitinguojam.lt 
portalo, naudojate išimtinai savo nuožiūra bei rizika.

Jūs (Vartotojas) suprantate ir sutinkate, kad bet kokią medžiagą, 
kuria Jūs paskelbėte www. reitinguojam.lt portale, paskelbiate išimtinai 
savo nuožiūra ir rizika.

10. Vartotojo pareigos

Skleisti teigiamą informaciją apie www.orbiteka.lt. 

11. Vartotojo teisės

Gauti už mėnesinį mokestį asmeninį portalą su vidiniu adresu esančiu 
www. reitinguojam.lt kataloge. Atsispausdinti šių taisyklių popierinį variantą. 
Sunaikinti Vartotojo patalpintą informaciją, jei ta informacija buvo patalpinta 
paties Vartotojo. Savo laisva valia ir asmenine atsakomybe talpinti, saugoti 
bei kitaip valdyti bet kokio turinio informaciją. Rasti įvairios informacijos 
apie galimybes naudotis www. reitinguojam.lt portalu.


Naudinga: Kaip sukurti elektroninį paštą? Kaip pačiai susikurti internetinį puslapį?
Asmneninių portalų pavyzdžiai: Asmeninės svetainės Atminties portalai Skelbimų svetainės Visokie web sprendimai
 
www.orbiteka.lt Apie Orbiteką Klausimai – Atsakymai Taisyklės
Copyright © 2019 Orbiteka. Visos teisės saugomos.