Kunigas Juozapas Gylys (1914-1980)

Gimė Branišavos kaime (Suginčių parapija) Juozo Gylio ir Uršulės Kraujalytės (Gabrio Kraujalio sesers) šeimoje. Mokėsi Suginčiuose , vėliau Utenos gimnazijoje, Telšių ir Kauno kunigų seminarijose. Kunigystės šventinimus 1942m. suteikė Vyskupas V.Brizgys.

Kunigavo: Vievyje, Dauguose,Kaišiadoryse, Zibaluose, Bijutiškyje, Nedzingėje, Pašilėje, Nemunaityje, Palomenėje, Žiežmariuose, Pivašiūnuose, Nemaniūnuose, Vilūnuose.

Kunigas J.Gylys buvo  ramaus būdo, daugelis jį pažinojusių prisimena kaip taikų ir maloniai bendraujantį.

Mirė Vilūnuose 1980m.lapkričio 9 d. palaidotas Suginčių bažnyčios šventoriuje.