Tremtiniai

1. Gabrys Kraujalis(1868-1945) ištremtas1941m. birželio 14-17d. į Sibirą (Altajaus kraštas) . Mirė Sibire, palaidojimo vieta nežinoma.

2. Marijona Kraujalienė (Gabrio Kraujalio  III-ioji žmona) ištremta 1941m. birželio 14-17d. į Sibirą(Altajaus kraštas) . 1963m grįžo į Lietuvą. Mirė 1967m., palaidota Stirniuose.

3. Joana Kraujalienė-Gilytė(1923-2011), Gabrio Kraujalio  sūnaus Juozapo žmona ištremta į Sibirą(Altajaus kraštas) 1941m.birželio 14-17d. 1945m. pabaigoje iš Sibiro pabėgo į Lietuvą, iki 1956m. slapstėsi.   Gyveno Ukmergėje , Širvintose. Palaidota  Stirniuose.

4. Alfonsas Kraujalis (1913-1958, Gabrio Kraujalio sūnus) ištremtas1949m. į Sibirą (Vorkuta).  Žuvo ?1958m.Vorkutoje, palaidojimo vieta nežinoma.

5. Stasys Kęstutis Kraujalis(gim.1923m.,Gabrio Kraujalio sūnus) ištremtas 1949m. į Sibirą. 1962m. grįžo į Lietuvą. 1963m. emigravo  į Vokietiją, vėliau gyveno Kanadoje. Šiuo metu gyvena Utenoje.

6. Marijona Kraujalytė-Ažubalienė (1865-1943) Gabrio Kraujalio sesuo  1941m. iš Pavirinčių kaimo (Aluntos apylinkės) ištremta į Sibirą(Altajaus kraštas). Mirė Sibire 1943, palaidojimo vieta nežinoma.

7.