Kunigas prof. Petras Kraujalis (1882-1933)

nmgp0057.jpg

1922-1933m. būdamas lietuvybės židinio- draugijos “Rytas” pirmininku, kunigas  profesorius Petras Kraujalis priešinosi Vilniaus krašto polonizacijai, steigė lietuviškas mokyklas, kuriose tūkstančiai Vilniaus krašto vaikų mokėsi lietuviškai. Petras Kraujalis buvo lenkų administracijos persekiotas, kelis kartus suimtas ir net kalintas Vilniaus kalėjime.Kunigas Petras Kraujalis nepamiršdavo savo gimtinės. Daugelį savo straipsnių yra pasirašęs P.Vieštauto slapyvardžiu( Vieštautas- Stirnių ežero pusiasalis greta gimtojo kaimo), dažnai aplankydavo Žagarus, rūpinosi, kad būtų įkurta Stirnių parapija ir pradėta statyti mūrinė bažnyčia.

Mirė kunigas Petras Kraujalis 1933m.rugpjūčio 13 d., palaidotas Vilniuje, Saulės kapinėse. Ant paminklinio akmens iškalti žodžiai: “Dirbo mokyklai ir tautai” geriausiai atspindi kunigo gyvenimiškąjį kelią.

mmgp0086.jpg

Profesoriaus Evaldo Garšvos straipsnis apie Petrą Kraujalį  laikraštyje “Voruta”: 

E_Garsvos straipsnis.doc