Pasakojimai (1)

       Napoleono laikais (~1812) Kraujaliai (neaišku  tiksliai kurie??)gyveno vadinamoje Staškovietėje, prie Čiūlų dvaro. Kalbama, kad čia jie atsikraustė iš Upytės pavieto (Panėvėžio raj. prie Ramygalos yra Krauje(a)lių kaimas-  daug  Kraujalių iš ten kilusių, pvz Jeronimas Kraujelis, kuris sako , kad tikra jo pavardė yra su „a“, bet imant pasą  „gramatiškai sunorminta“). Prancūzams Staškovietę sudeginus, Kraujaliai iš   kunigaikščio Giedraičio išsinuomojo 20 dešimtinių žemės Avilčių kaime (tarp Keironių ir Aluntos). Tomo, Mataušo ir Motiejaus Kraujalių tėvas (?Gabrys) buvo paskolinęs(tai maždaug 1825-1835m.) kunigaikščiui Giedraičiui 700 rublių, šis, negalėdamas grąžinti skolos pinigais, pasiūlė tris valakus žemės Žagarų apylinkėse( tuometinė Labanoro parapija). Kraujaliai (atrodo , kad ne visi) buvę laisvieji valstiečiai, nes galėjo laisvai kilnotis ir nuomotis žemę. Taip Žagarų apylinkėse atsirado trys broliai Kraujaliai. Iš dvarininko Žarnausko buvo nupirkti Miliai (nupirko??Kraujaliai:Juozapas, kunigo Petro Kraujalio  netikras (kitos motinos, ty Julijos Mačionytės) vyriausias brolis, kitas? Juozapas ir Motiejus.)  Antanas Kraujalis (irgi  kun.Petro brolis) nusipirko Bratnavą (prie Želvos)- jis įtaisė pirmąjį varpą  Stirnių bažnyčiai (įskylusį- iš Lyduokių bažnyčios, beje Stirnių parapijos idėja lyg tai ir kilusi Antanui Kraujaliui 1927m. besimaudant pirtyje- girdi , žemės reformos metu galima gauti tam reikalui žemės).     Gabrielius Kraujalis(g.1868), Motiejaus sūnus,  atsirado taip vadinamame Stirnių dvarelyje (pirktas ?lyg tai iš Bartašiūno ir Janušauskų: dvi dalis pirko  Gabrielius ir viena dalį Antanas Kraujalis iš Žagarų, vėliau Gabrielius iš Antano ?išsipirko). Turėjo penkias seseris,  kurias reikėjo ištekinti , tad pats pirmą kartą vedė tik  33m., ty.1906m.(Veroniką Maželytę).        Gabrielius (Motiejaus) buvo Stirnių bažnyčios statymo komiteto narys (pirmininkas –jo pusbrolis irgi  Gabrielius bet iš Žagarų, Tomo sūnus).  Gabrielius (Motiejaus) pasodino uosius prie kelio į Stirnius nuo Čiūlų pusės(dar keli  tebeauga). Kun.Petras Kraujalis (Tomo sūnus) paaukojo Stirnių bažnyčios statybai 300 litų.       Kraujalis Gabrielius  (Motiejaus) kartu su Kraujaliu Adolfu  iš Milių  dalyvavo Lietuvių konferencijoje 1917 rudenį Vilniuje,  kur buvo išrinkta Lietuvos Taryba. Gabrielius mokėjo skaityti ir rašyti, prenumeravo laikraščius. Pasakojama, kad netikėjo prietarais , nebuvo labai religingas, nors bažnyčios reikalais labai rūpinosi, bendravo su kunigais.