Apie svetainę

   Šioje svetainėje pateikiami  pasakojimai, atsiminimai, biografiniai duomenys  apie Kraujalių giminę (kartais rašoma Kraujelių), gyvenusią Molėtų raj. Milių,  Žagarų kaimuose ir Stirnių dvarelyje . Yra duomenų, kad Kraujalių giminės atstovai į šias vietoves atsikraustė gyventi  XIX amž. I-ojoje pusėje. Per pobaudžiavinę (1861) žemės reformą, Kraujaliai sugebėjo įsigyti nemažai žemės, nusipirko netgi dvarų. Kai kurie prakuto tiek, kad galėjo  savo vaikus išleisti į mokslus. Taip  Petras Kraujalis(1882-1933), baigęs studijas Petrapilio dvasinėje akademijoje, tapo kunigu, profesoriumi , publicistu,”Ryto” draugijos pirmininku. Juozapas Kraujalis (1881-1943) mokęsis Daugpilio gimnazijoje, po mokslų Vilniaus kunigų seminarijoje tapo kunigu,  lietuvybės propoguotoju  Alytuje, Postavuose, Širvintose. Kraujaliai  buvo aktyvūs Lietuvos nepriklausomybės šalininkai, o pusbroliai Adolfas ir Gabrys Kraujaliai  buvo išrinkti Lietuvių  konferencijos Vilniuje 1917m. delegatais. Labai daug  Kraujalių giminės atstovų buvo ištremta  į Sibirą jau pirmųjų trėmimų metu 1941m.,o jų turėtas turtas nusavintas,  žemė  nacionalizuota. Pokario metais Kraujalių giminę vėl  niokokojo trėmimai, netektys, persekiojimai. Kraujaliai, kilę iš Milių, Žagarų, Stirnių dvarelio,   yra išblaškyti po visą Lietuvą , tad mažai pažįsta vieni kitus, retai susitinka,  ne ką žino  apie savo giminės istoriją .  Ši svetainė tebūnie ta vieta, kur Kraujalių giminė  gali susitikti, atsekti savo šaknis ir vėl pajusti  bendrystę .