Jono Basanavičiaus pagrindinė mokykla 1d klasė

Sveiki atvykę į mūsų svetainę

Pamokų tvarkaraštis


Pirmadienis Antradienis  

 

Dorinis ugdymas (Tikyba)

 

Lietuvių kalba

 

Muzika

 

Lietuvių kalba

 

Matematika

 

Matematika

 

Kūno kultūra

 

Pasaulio pažinimas

 

 

Dorinis ugdymas (Etika)
.
Trečiadienis Ketvirtadienis  

 

Kūno kultūra

 

Lietuvių kalba

 

Lietuvių kalba

 

Lietuvių kalba

 

Lietuvių kalba

 

Šokis

 

Muzika

 

Matematika

 

Matematika

 

Pasaulio pažinimas
.
Penktadienis Pamokų laikas  

 

Lietuvių kalba

 

8.00:8.45

 

Lietuvių kalba

 

8.55:9.40

 

Dailė ir technologijos

 

9.50:10.35

 

Dailė ir technologijos

 

10.55:11.40

 

 

12.00:12.45