Apie mane

    Esu Krikščionių partijos Alytaus skyriaus administratorė, kandidatė į LR Seimo narius - pedagogė, aktyvi visuomenininkė, savanorė, dirbanti žmonių labui. Dirbu Alytaus Dzūkijos pagrindinėje mokykloje specialiųjų poreikių mokinių lavinamosios klasės auklėtoja, dramos būrelio ir muzikos mokytoja.

2007 m. Vilniaus pedagoginiame universitete baigiau edukologijos, socialinės pedagogikos bakalauro studijas, 2009 m. Vilniaus pedagoginiame universitete baigiau socialinio darbo, menų terapijos magistro studijas. Esu apdovanota socialinės apsaugos ir darbo ministro padėka už dalyvavimą tobulinant socialinio darbo paslaugas ir puikiai apgintą magistro darbą. 2010 m. Kauno medicinos universitete baigiau podiplomines studijas ,,Paliatyvioji pagalba”, buvau Paliatyvios pagalbos ir globos įstaigos VšĮ ,,Tėviškės namai” pirmoji savanorė bei stebėtojų tarybos pirmininkė; drauge su kitais savanoriais lankiau ligonius Alytaus miesto ligoninėje, reabilitacijos centre, teikiau pagalbą namuose.

Esu Maltos ordino savanorė, dalyvauju labdaros renginiuose, sriubos akcijose, gyvūnų globos namų ,,Šansas” savanorė, padedu beglobiams gyvūnams. Esu Alytaus apskrities literatų klubo ,,Tėkmė” valdybos narė, kuriu eilėraščius, dainas, rašau straipsnius, kurie publikuojami spaudoje, talpinami įvairiose internetinėse svetainėse. Esu Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos choristė ir savanorė, Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos - Alytaus miesto globėjos paminklo statymo iniciatyvinės grupės narė. Esu asociacijos ,,Matučio namai” narė, chorinės muzikos studijos ,,Putinas” bei Liaudies meno studijos ,,Dainava” dalyvė. Rašau renginių scenarijus, organizuoju ir vedu miesto bei kaimo bendruomenių renginius, labdaros renginius, turiu įvairiapusių žinių, rengiu kvalifikacijos tobulinimo programas, organizuoju seminarus, skaitau paskaitas visuomenei.

ASTA GALBUOGIENE.jpg