Tėvai, kas yra prezidentas?, vyriausybė?, saugumas?, ir tauta?

Sūnus klausia tėvo:
- Tėvai, kas yra prezidentas?, vyriausybė?, saugumas?, ir tauta?
Tėvas sako:
- Na pavyzdžiui pas mus šeimoje. Aš - Prezidentas (visiems nurodinėju ir t.t.) Mama - Vyriausybė (visur eina, viską tvarko, rūpinasi) Bobutė - Saugumas (viską mato, viską žino, viską girdi) Na o Tu - Tauta (mes tave vieną dieną lupam, kitą dieną guodžiam)
Kitą dieną sūnus skambina tėvui į darbą:
- Tėte, tėte, atėjo naujas prezidentas, dulkina vyriausybę!… Saugumas miega! O TAUTA… mato, bet nieko padaryti negali…!