Nėra pas mus jokios krizės !

Nėra pas mus jokios krizės ! Pas amerikonus tai broblemos. Jie net nežino, kas bus jų prezidentas po 2012 metų ! ! !