Numirė “IRA” teroristas

Numirė “IRA” teroristas.Jo siela, kaip ir visos, atėjo prie rojaus vartų ir laukia eilėje.Šv.Petras pasižiūrėjo į Gyvenimo knygą ir sako:

- Nu žmogau , tau čia nagalima , juk tu teroristas.

- O aš vidun visiškai ir nenoriu , aš tik norėjau pasakyti , kad turite tris minutes , kad visi lauk išsinešdintumėte …