Vėžliukas rabždinasi į medį

Vėžliukas rabždinasi į medį, kabinasi, vis užkliūva, tačiau šiaip taip užsikaria ant šakos ir nuo jos šoka žemyn. Išskėtęs letenėles pamosuoja ir trenkiasi į žemę. Paskui vėl ropoja į medį, vėl šoka ir vėl lipa… Visa tai stebi iš lizdo paukščių pora. Vienas ir sako:
- Klausyk, jau turbūt laikas pasakyti mūsų vaikui, kad jis įsūnytas…