Ateina Jonas pas Petrą į namus

Ateina Jonas pas Petrą į namus. Pamato akmenį kabantį ant sienos ir klausia:
-Kas čia dabar! Akmuo kabo ant sienos!
-Čia laikrodis.
-Kas toksai?
-Nu laikrodis, pažiūrėk.
Trenkia Petras akmeniu į sieną ir iš ten pasigirsta balsas:
-Jau penkios vakaro, o tu ten trankais!


Mano svetainė:
http://www.orbiteka.lt/anekdotai/