Numirė “IRA” teroristas

Numirė “IRA” teroristas.Jo siela, kaip ir visos, atėjo prie rojaus vartų ir laukia eilėje.Šv.Petras pasižiūrėjo į Gyvenimo knygą ir sako:

- Nu žmogau , tau čia nagalima , juk tu teroristas.

- O aš vidun visiškai ir nenoriu , aš tik norėjau pasakyti , kad turite tris minutes , kad visi lauk išsinešdintumėte …

Pasiklydo jaunas kareivėlis miške.

Pasiklydo jaunas kareivėlis miške.Tris dienas bastėsi po mišk? ,išalko taip ,kad žarna žarną ryja,bet valgyti nieko neranda.Ketvirtos dienos vakarą išeina į laukymę,kurios viduryje trobelė stovi.Nuėjo į ją , o ten senelė gyvena.Prašo kareivėlis valgyti,bet senelė nieko neturi,o kadangi vakaras jau , tai siūlo kareivėliui nakvynę,gal ryte ką nors valgomo suras .Atsibunda ryte kareivis išviso alkanas ,vaikšto visur ,nei senelės ,nei ko nors valgomo yra.Tik žiūri - po lova bliūdelis su šaltiena guli.Greitai susirado šaukštą, suvalgė šaltieną ir jau eis , bet žiūri - senelė grįžta: - Senele, senele, kodėl tu mane apgavai ,juk pas tave tokios skanios šaltienos bliūdelį radau.

- Vaikeli, vaikeli,kam tu suvalgei , aš juk 20 metų džiova sergu ir į tą bliūdelį spjaudau.