Per tarptautinę parodą ispanas apgyvendintas greta švedės

Per tarptautinę parodą ispanas apgyvendintas greta švedės , ir vakare su vyno buteliu pasibeldžia pas ją į duris.

- Kas ten ?

- Juan Emanuel Fernando di Silva

- Įeikite ir paskutinis tegul uždaro duris.

Aš kategoriškai reikalauju skyrybų!-

- Aš kategoriškai reikalauju skyrybų!- sušuko teisme vyras.

- Ji ir toliau miegamajame laiko ožką ,o aš negaliu pakęsti jos kvapo!!!

- Jus galima užjausti,- palingavo galvą teisėjas.

- Bet ar nagalima atidaryti lango ?

- Ką? Ir išleisti lauk visus mano balandžius???