Išeina prezidentas sakyti kalbos, mato, bobutė rodo kumštį

Išeina prezidentas sakyti kalbos, mato, bobutė rodo kumštį. Prezidentas atgal, bobutė rodo du kumščius - prezidentas parodo piršta į galvą, pareina prezidentas ir pasakoja savo šeimai:
- Kokia durna bobutė, sutikau, ji man sako: gausi, aš jai sakau gausi atgal, ji man sako gausi stipriau, aš jai sakau tu durna…
Pareina bobutė namo ir sako:
- Koks mūsų prezidentas durnas, aš jam sakau: valdyk valdžią, jis sako valdau, aš jam sakau valdyk stipriau, jis sako neturiu tiek proto…

Per tarptautinę parodą ispanas apgyvendintas greta švedės

Per tarptautinę parodą ispanas apgyvendintas greta švedės , ir vakare su vyno buteliu pasibeldžia pas ją į duris.

- Kas ten ?

- Juan Emanuel Fernando di Silva

- Įeikite ir paskutinis tegul uždaro duris.

Aš kategoriškai reikalauju skyrybų!-

- Aš kategoriškai reikalauju skyrybų!- sušuko teisme vyras.

- Ji ir toliau miegamajame laiko ožką ,o aš negaliu pakęsti jos kvapo!!!

- Jus galima užjausti,- palingavo galvą teisėjas.

- Bet ar nagalima atidaryti lango ?

- Ką? Ir išleisti lauk visus mano balandžius???