Ateina Jonas pas Petrą į namus

Ateina Jonas pas Petrą į namus. Pamato akmenį kabantį ant sienos ir klausia:
-Kas čia dabar! Akmuo kabo ant sienos!
-Čia laikrodis.
-Kas toksai?
-Nu laikrodis, pažiūrėk.
Trenkia Petras akmeniu į sieną ir iš ten pasigirsta balsas:
-Jau penkios vakaro, o tu ten trankais!


Mano svetainė:
http://www.orbiteka.lt/anekdotai/

Trys Amerikos herojai

JAV yra trys superherojai:
Supermenas, kuris skraido virš dangoraižių,
Spaidermenas, kuris laipioja ir laksto po dangoraižius ir blogasis
Musulmenas, kuris sprogdina dangoraižius.

Čiukčia daužo granatą su akmeniu

Čiukčia daužo granatą su akmeniu, praeina kareivis ir nustebęs rėkia:
- Nedaužyk, gali sprogti!
- Nieko tokio, turiu dar viena..